HDTVI DVRs

(LX Series) 720P HDTVI DVRs

LX-HDTVI720-4

LX Series 4 Channel HDTVI 720P DVR

LX-HDTVI720-8

LX Series 8 Channel HDTVI 720P DVR

LX-HDTVI720-16

LX Series 16 Channel HDTVI 720P DVR

(LX Series) 1080P HDTVI DVRs

LX-HDTVI1080-16

LX Series 16 Channel HDTVI 1080P DVR

LX-HDTVI1080-32

LX Series 32 Channel HDTVI 1080P DVR

LX-HDTVI1080-8R

LX Series 8 Channel HDTVI 1080P DVR / Redundancy

LX-HDTVI1080-16R

LX Series 16 Channel HDTVI 1080P DVR / Redundancy

Standalone NVRs & DVRs